ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

April 24, 2020

รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2562

April 24, 2020

รายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิการยน 2562

April 24, 2020

รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2562

April 10, 2020

เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

March 18, 2020

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซ่มอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

December 25, 2019

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)