ส่งข้อความหาเรา


  เบอร์โทรศัพท์ 056-713475

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์

  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ


  ที่อยู่ : เลขที่ 1/9 หมู่ 9 หมู่บ้านวังจาน ตำบลบ้านโตก
  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
  โทร : 056-713475
  อีเมล์ : sskphet@gmail.com