ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

November 3, 2020

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี

October 30, 2020

รายงานงบทดลอง กันยายน2563

October 30, 2020

รายงานงบทดลอง กรกฎาคม 2563

October 30, 2020

รายงานงบทดลอง สิงหาคม 2563

September 18, 2020

ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
August 3, 2020

รายงานงบทดลอง มิถุนายน 2563