ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

October 12, 2019

รายงานงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2562

October 12, 2019

รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2562

October 12, 2019

รายงานงบทดลอง เดือนเมษายน 2562

August 23, 2019

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

February 7, 2019

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

November 28, 2018

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 4 รายการ ด้วยวิธิอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)