ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

April 10, 2021

รายงานงบทดลอง ธันวาคม 2563

April 10, 2021

รายงานงบทดลอง พฤศจิกายน 2563

January 12, 2021

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย

December 22, 2020

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

December 15, 2020

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

November 10, 2020

รายงานงบทดลอง ตุลาคม2563