sskphet@gmail.com

March 17, 2023

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

November 8, 2022

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป

October 26, 2022

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป

October 7, 2022

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือนกันยายน 2565

October 6, 2022

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือนสิงหาคม 2565

October 6, 2022

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือนกรกฎาคม 2565