sskphet@gmail.com

November 8, 2022

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป

October 26, 2022

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป

October 7, 2022

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือนกันยายน 2565

October 6, 2022

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือนสิงหาคม 2565

October 6, 2022

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือนกรกฎาคม 2565

October 6, 2022

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือนมิถุนายน 2565