admin

August 19, 2020

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนครัว) จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการและผุ้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนครัว) จำนวน 3 อัตรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์