admin

October 30, 2020

รายงานงบทดลอง กันยายน2563

October 30, 2020

รายงานงบทดลอง กรกฎาคม 2563

October 30, 2020

รายงานงบทดลอง สิงหาคม 2563

September 18, 2020

ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
September 15, 2020

ประกาศ เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
August 26, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนครัว) จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการและผุ้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนครัว) จำนวน 3 อัตรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์