ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

January 20, 2022

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

January 8, 2022

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

October 20, 2021

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์

October 20, 2021

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์

October 13, 2021

รายงานงบทดลอง กันยายน 2564

October 13, 2021

รายงานงบทดลอง สิงหาคม 2564