admin RPK57

April 10, 2020

เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

April 5, 2020

รับสมัครนักเรียนใหม่ทางออนไลน์ ประจำปีการศึกษา2563

รับสมัครนักเรียนใหม่ทางออนไลน์ ประจำปีการศึกษา2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครนักเรียนใหม่ทางออนไลน์ ประจำปีการศึกษา2563​ ตั้งแต่วันนี้​ -​ 30 มิ.ย 2563​ ระดับชั้น ป.1-ม.6 "เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย" *** 👉🏻 https://forms.gle/VoUp5ju7f6vFTKUY6 หรือ สแกน QR-CODE และกรอกข้อมูลของนักเรียนลงฟอร์มใบสมัครนะคะ***
March 18, 2020

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซ่มอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

March 18, 2020

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบัน

วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา โดย ท่านชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์ และจัดกิจกรรมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบัน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
March 6, 2020

พีธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับนักเรียน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์
January 17, 2020

“WALK RUNNIG LOW FOR HEALTH” ประจำปีการศึกษา 2562