admin RPK57

August 3, 2020

รายงานงบทดลอง มิถุนายน 2563

June 30, 2020

รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2563

June 30, 2020

รายงานงบทดลอง เดือนเมษายน 2563

June 16, 2020

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2563
April 28, 2020

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

April 24, 2020

รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2563