ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ

January 20, 2022

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

January 8, 2022

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

October 20, 2021

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์

August 19, 2021

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

July 7, 2021

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)