ชื่อ - นามสกุล :ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :1/9 หมู่9 ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
Telephone :056-713475
Email : sskphet@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์