รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย เดือนกันยายน 2561