รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย เดือนสิงหาคม 2561