ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์เปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57