ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนครัว) จำนวน 3 อัตรา